Filosofiestudies

Verdiep je in de wijsheid

Lees verder
Filosofiestudies

Verdiep je in de wijsheid

 

Piet van Breemen sj over de studies in de Sociëteit van Jezus

Na het noviciaat volgen studiejaren. Deze studie kan een voortzetting zijn van wat men voor zijn intrede studeerde; ze kan echter ook een nieuw studieterrein betreffen. In de traditie van de orde heeft de studie vanaf het begin een belangrijke plaats ingenomen, vanuit de overtuiging dat geloof en wetenschap elkaar sterken en bevruchten, en dat voor een vruchtbaar apostolaat een grondige kennis van het denken en voelen der mensen nodig is.

Voor hen die niet als priester maar als broeder in de Sociëteit willen leven, is de studie meestal een beroepsopleiding; aard en duur hangen grotendeels af van de capaciteiten en de interesse van de betreffende persoon.

Zij die als priester jezuïet willen zijn, worden na het noviciaat van oudsher “scholastieken” genoemd (van schola, school; tegenwoordig zou men zeggen: student). Zij studeren twee jaar filosofie en vier jaar theologie (waarbij een eventuele studie vóór de intrede meetelt) en specialiseren zich meestal nog in één van deze disciplines of in een ander vak. Zodoende kunnen de studiejaren tot zeven of tien of zelfs nog meer oplopen. Over het algemeen geschiedt een deel van de studies aan buitenlandse universiteiten.

De scholastieken wonen in kleine communauteiten met enkele professoren of andere afgestudeerde paters. Tijdens hun studie worden ze begeleid door een studieprefect, zo mogelijk steeds dezelfde. Daarnaast is er een geestelijke begeleider. Beiden helpen dat de studiejaren niet alleen het intellect ontwikkelen maar de hele mens, met hoofd en hart en lichaam, met zijn sterke kanten en zijn schaduwzijden, om alles in Christus te integreren.