Regentie

Enkele jaren stage

Lees verder
Regentie 1

Enkele jaren stage

Gewoonlijk wordt de studie onderbroken door enkele jaren “regentie” of “interstitie”, een langere periode van apostolische inzet waarin de talenten van de jonge jezuïet in de praktijk worden getoetst en geschoold en waarbij hij ervaart hoe de apostolische dienstbaarheid in de praktijk functioneert.

Dat apostolaat kan plaatsvinden in een parochie, een school of op andere wijze onder de jeugd, in de media, maar ook in een vluchtelingenkamp in Afrika of Azië, of anderszins. De scholastiek (jezuïet in opleiding) woont dan in een normaal jezuïetenhuis waarin verschillende generaties samenleven.

Lees meer over Regentie