Wijding

Priester in Gods Kerk

Lees verder
Wijding

Priester in Gods Kerk

Ten tijde van haar stichting en in heel haar geschiedenis is de uitoefening van het ambtelijke priesterschap beschouwd als centraal voor de identiteit en de apostolische zending van de Sociëteit. Daarom heeft paus Paulus VI in een toespraak tot de 32e A.C. verklaard dat het ambtelijke priesterschap een “essentieel kenmerk” is van de Sociëteit: het is gericht op en noodzakelijk voor de apostolische zending van de Sociëteit om elke taak uit te voeren die de Kerk eventueel van haar vraagt. De priester-jezuïeten worden gewijd opdat, door die opdracht, de Sociëteit ten volle haar specifiek jezuïtische apostolische zending kan vervullen, namelijk “de Heer alleen te dienen en de Kerk, Zijn bruid, onder de Romeinse Opperherder, de plaatsbekleder van Christus op aarde” (Formula).

34e Algemene Congregatie, nr 165