Een beknopte geschiedenis van het apostolaat van de Sociëteit van Jezus

Een beknopte geschiedenis van het apostolaat van de Sociëteit van Jezus

Begin 2019 gaf paus Franciscus de jezuïeten vier nieuwe “speerpunten” voor hun wereldwijde werk. Het is pas sinds 1970 dat jezuïeten werken met apostolische prioriteiten.

Begin 2019 gaf paus Franciscus de jezuïeten vier nieuwe “speerpunten” voor hun wereldwijde werk. Het is pas sinds 1970 dat jezuïeten werken met apostolische prioriteiten.

Gedurende vele jaren werd het apostolaat van de Sociëteit van Jezus uitsluitend geleid door de “Formula Instituti” van 1550, een document van de hand van Ignatius waarin hij de basisdoelstellingen van de Sociëteit uiteenzette. Pas in 1970 formuleerde Pater Pedro Arrupe sj, de toenmalige algemene overste, na een wereldwijde doorlichting van de engagementen van de jezuïeten, voor het eerst wat toen algemene “apostolische prioriteiten” werden genoemd. Meer in het bijzonder ging het toen over theologische reflectie, het sociaal apostolaat, het onderwijs en de media. Als gevolg van deze prioritering werden in het hoofdkwartier van de jezuïeten in Rome secretariaten uitgebouwd om deze transversale thema’s te behartigen.

Opnieuw onderscheiden

Jaren later, tijdens 33ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus, in 1995, werd gevraagd deze prioriteiten te actualiseren en “de grootste noden te onderscheiden”. Pater Peter Hans Kolvenbach sj, de toenmalige algemene overste, vaardigde in 2003 een nieuwe reeks “apostolische prioriteiten” uit voor de jezuïeten wereldwijd, ditmaal gericht op Afrika, China, het intellectueel apostolaat, de internationale huizen in Rome en de migranten en vluchtelingen. In 2016, werd de nieuwe algemene overste, pater Arturo Sosa sj gevraagd om de prioriteiten opnieuw te actualiseren om zodoende de Sociëteit van Jezus op één lijn te brengen met de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. 

In antwoord hierop heeft pater Generaal Arturo Sosa een intens proces van apostolische onderscheiding op gang gebracht waarin jezuïeten uit de hele wereld twee jaar lang heben gebeden en  onderscheiden met de vragen: “Waartoe roept Jezus ons vandaag de dag in deze wereld”, “Wat vraagt de Kerk van ons?” en “Waar is de grootste nood?”

De vier speerpunten

Het resultaat van deze wereldwijde onderscheiding werd in de loop van de maand januari 2019 door pater Generaal en zijn naaste raadgevers verwerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan paus Franciscus. De paus zelf heeft in de maand februari 2019 deze nieuwe apostolische speerpunten bevestigd als kader en focus van de apostolische zending van de Sociëteit voor de komende tien jaar. Ze werden op 19 februari 2019 door pater Sosa officieel afgekondigd: 

1. Het bevorderen van onderscheiding en van de Geestelijke Oefeningen: mensen helpen om Jezus te vinden en Hem te volgen.

2. Uitgesloten mensen nabij zijn: meegaan met de armen, de verworpenen en de mensen die geschonden zijn in hun waardigheid, in een zending van verzoening en gerechtigheid.

3. Zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis: inzet, met evangelische diepgang, voor de bescherming en hernieuwing van Gods schepping.

4. Op weg gaan met jongeren: jongeren begeleiden in het uitbouwen van een hoopvolle toekomst.

De komende maanden en jaren zullen wij, jezuïeten en medewerkers, dieper ingaan op wat deze speerpunten concreet inhouden en onderzoeken hoe we kunnen helpen om onze apostolische initiatieven en netwerken verder op elkaar af te stemmen om deze inspirerende richtlijnen operationeel en reëel te maken.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel