Feestdag van de ignatiaanse familie op zondag 15 mei

Feestdag van de ignatiaanse familie in de Lage Landen op zondag 15 mei 1

Vier je met ons mee? Een dag van ontmoeting, smaakgevende workshops, samen vieren en samen bidden. Hiermee sluiten we het Ignatiusjaar af in de Lage Landen.

Vier je met ons mee? Een dag van ontmoeting, smaakgevende workshops, samen vieren en samen bidden. Hiermee sluiten we het Ignatiusjaar af in de Lage Landen.

De bijeenkomst is op zondag 15 mei in de Oude Abdij in Drongen. In de loop van de dag is er vier maal de gelegenheid om aan een activiteit deel te nemen. Laat in de namiddag is de feestelijke eucharistieviering in de parochiekerk van Drongen. Er zijn verschillende workshops (klik hier voor een overzicht van de verschillende workshops).

Verloop van de dag op 15 mei

09.45 u. Deuren open – welkom

10.30 u. Kort welkom op een centrale plek in de Oude Abdij

11.00 u. Eerste ronde werkwinkels van 45 minuten

12.15 u. Tweede ronde werkwinkels

13.15 u. Lichte lunch: broodjes

14.15 u. Derde ronde werkwinkels

15.15 u. Vierde ronde werkwinkels

16.30 u. Eucharistie voorbereiden, inzingen in de Parochiekerk

17.00 u. Eucharistie

18.45 u. Maaltijd

20.30 u. Sluiting

Inschrijven graag voor 3 mei

U geeft daarop aan of u komt en uw voorkeur voor de werkwinkels, en aan welke maaltijden u mee wil doen. U wordt gevraagd om vijf of zes keuzes aan te geven, omdat het niet zeker is dat wij aan alle wensen kunnen voldoen. 

Gezinnen met kinderen. Er is geen permanente opvang van kinderen. Er zullen wel enkele activiteiten zijn voor jeugd en jongeren tot 18 jaar. Het team van de “familiedagen Drongen” staat daarvoor garant.  Daarom vragen wij op het formulier de kinderen en hun leeftijd op te geven, dan zal een programma worden opgezet afhankelijk van de aanmeldingen.

Voor thuisblijvers zullen onderdelen van het programma over internet gestreamd worden. De eucharistieviering wordt niet gestreamd. De drie workshops die gestreamd worden zijn om 11.00 uur, 14.15 uur en 15.15 uur. De link om de workshops te volgen zal te vinden zijn op de website van de Oude Abdij.

In het kort

✓  Voor heel de ignatiaanse familie in Nederland en Vlaanderen:
betrokkenen bij ignatiaanse scholen in Vlaanderen en in Delft (NL), UCSIA Antwerpen, Familiedagen, Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL), medebroeders jezuïeten, Platform Jezuïeten Leuven, Platform Ignatiaanse Spiritualiteit, medewerkers Oude Abdij, Jesuit Refugee Service Belgium, netwerken rond jezuïeten-kerken, vrienden van missionarissen; medewerkers economaat en archief; USOS en USAB in Antwerpen, Europese jezuïeten in Brussel.

✓  Deelname is gratis: er zal een collectebus zijn en een QR-code voor bijdragen.

✓  Plaats : Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Gent-Drongen, www.oudeabdij.be

✓  Informatietafels van ignatiaans geïnspireerde activiteiten: Platform Amsterdam, Dondeynehuis, Familiedagen, GCL, JRS, Oude Abdij

✓  Reizende Tentoonstelling Jezuïeten in de Lage Landen schatten uit SJ-erfgoed

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel