Jezuïetenerfgoed krijgt nieuwe impuls

Nieuwe stichting schat jezuïetenerfgoed op waarde

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en Universiteit Antwerpen kondigen verheugd de oprichting aan van de Stichting Jezuïetenerfgoed.

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en Universiteit Antwerpen kondigen verheugd de oprichting aan van de Stichting Jezuïetenerfgoed.

Deze stichting van openbaar nut zal zich toeleggen op de wetenschappelijke en maatschappelijke valorisatie van het roerend materieel erfgoed van de jezuïeten in Antwerpen en daarbuiten.

Ontsluiten van prentencollectie

In een eerste fase zal de Stichting zich richten op de ontsluiting van de rijke prentencollectie van het Ruusbroecgenootschap in het kader van de evenementenreeks ‘Barokke influencers. Jezuïeten, de stad en de muzen’ in het academiejaar 2022 – 2023. Deze reeks belicht de cultuurhistorische impact van de jezuïeten in het Antwerpen van de zeventiende en achttiende eeuw. Op het programma staan onder andere een tentoonstelling, een toneelopvoering en de virtuele reconstructie van de Sodaliteit (de huidige Nottebohmzaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience).

Met ‘Barokke influencers’ wil de Stichting het unieke Antwerpse jezuïetenerfgoed toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. We zijn daarom op zoek naar bijkomende financiële middelen om de impact van het project te versterken.

Wil je meer weten over dit project? Bezoek dan de webpagina van de Stichting.

Overweeg je een (fiscaal aftrekbare) financiële bijdrage? Bezoek dan de website van het Universiteitsfonds.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel