Wie is de jezuïet die verantwoordelijk wordt voor Vaticaanse financiën?

di 19 nov 2019 Jezuïeten / Kerk / Wereldwijd /
Wie is de Spaanse jezuïet die verantwoordelijk wordt voor Vaticaanse financiën?

Juan Antonio Guerrero Alves sj (60) wordt de prefect van het Secretariaat voor de Economie. Een functie die al 2,5 jaar onbemand was.

Juan Antonio Guerrero Alves sj (60) wordt de prefect van het Secretariaat voor de Economie. Een functie die al 2,5 jaar onbemand was.

Sinds het vertrek van kardinaal George Pell in verband met zijn rechtszaak in Australië, had het Secretariaat voor de Economie geen eindverantwoordelijke meer. Ook was er, sinds het vertrek van monseigneur Alfred Xuereb als nuntius in Korea, al anderhalf jaar geen nummer twee.

Ook al verzekerde het Vaticaan dat de lopende zaken van de Heilige Stoel ondanks alles normaal beheerd werden, recente lekken hebben aangetoond dat het moeilijk is om de financiële controle in te voeren waar de paus om vraagt – met het risico dat de door hem verlangde hervormingen in gevaar komen.

In de gangen van het Vaticaan wordt gezegd dat het een persoonlijke keuze van de paus betreft.

Na lang nadenken benoemde paus Franciscus pater Juan Antonio Guerrero Alves sj voor deze moeilijke functie. Een aantal mensen had al geweigerd omdat zij niet het doelwit wilden zijn voor de invloedrijke personen die geen voorstander zijn van de hervormingen.

Integratie van uitgeslotenen in het economische systeem

In de gangen van het Vaticaan wordt gezegd dat het een persoonlijke keuze van de paus betreft. Pater Guerrero Alves, die slechts twee jaar geleden in Rome arriveerde, is nog weinig bekend, hoewel hij de overste is van de 360 ​​jezuïeten in dienst van jezuïetenorganisaties die afhankelijk zijn van het internationaal hoofdkantoor en van de instellingen van de Heilige Stoel. In die functie had hij opnieuw contacten gelegd tussen de orde en het Dicasterie voor de Communicatie en bereidde hij de fusie voor van de Gregoriaanse Universiteit met het Bijbels Instituut en het Instituut voor de Oosterse Kerken.

Paus Franciscus heeft dus een ​​priester met een solide ervaring opgeroepen voor de financiën van de Heilige Stoel. Afgestudeerd in de economie aan de Autonome Universiteit van Madrid en voormalig professor sociale ethiek aan de Pauselijke Universiteit Comillas in Madrid, werkte hij ook in een arme wijk van Madrid en dacht hij mee over de integratie van de uitgeslotenen in het economisch systeem.

Het gaat om iemand met een zeer praktische visie op de economie, met zorg voor de armen en de uitgeslotenen

In 2008 werd hij benoemd tot provinciaal van Castilië, een van de belangrijkste provincies van de jezuïetenorde. Hij werkte aan de reorganisatie ervan totdat hij in 2015 als hoofd financiën vertrok naar Mozambique, waar hij vele projecten coördineerde, waaronder de bouw van een school die hij vervolgens leidde.

Praktische visie op de economie

De voormalige novicenmeester van Castilië is ook een spiritueel man, goed thuis in de Geestelijke Oefeningen van Ignatius die hij afgelopen januari gaf aan de Spaanse bisschoppen, zoals kardinaal Bergoglio dat deed in 2006.

Het gaat om iemand met een zeer praktische visie op de economie, met zorg voor de armen en de uitgeslotenen. Dit in tegenstelling tot de liberale visie die men soms verweet aan zijn voorganger, met een levensstijl in de hoogste Vaticaanse sferen die steeds onbegrijpelijker wordt voor een meerderheid van de katholieken en ondanks de door Franciscus bepleite transparantie.

Bovendien zal hij meer direct afhangen van de paus nu hij niet tot bisschop zal worden gewijd; dit om, zodra zijn missie voorbij is, gemakkelijker te kunnen re-integreren in de Sociëteit van Jezus.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel