De jezuïet die het gebed uitsprak tijdens de inauguratie van Joe Biden

do 21 jan 2021 Wereldwijd /
De jezuïet die het gebed uitsprak tijdens de inauguratie van Joe Biden

Pater Leo O’Donovan sj sprak vlak voordat Joe Biden zijn eed aflegde een gebed uit. De vriendschap tussen beide mannen gaat terug tot 1992.

Pater Leo O’Donovan sj sprak vlak voordat Joe Biden zijn eed aflegde een gebed uit. De vriendschap tussen beide mannen gaat terug tot 1992.

President Joe Biden en jezuïet Leo O’Donovan leerden elkaar kennen in 1992 toen Hunter, de zoon van Joe Biden, student was aan Georgetown; een universiteit van de jezuïeten in Washington DC. Leo O’Donovan sj was president van deze prestigieuze universiteit, Joe Biden was senator. De jezuïet had de katholieke democraat gevraagd om een ​​toespraak te houden over de plaats van zijn geloof in zijn politieke betrokkenheid.

“Het was de eerste keer dat ik in het openbaar over mijn geloof sprak”, vertelde Joe Biden in 2011 aan het tijdschrift Esquire. “Ik heb nog nooit in mijn leven zo hard aan een toespraak gewerkt.” Uit deze uitnodiging is een diepe vriendschap geboren.


Lees hier de tekst van het gebed dat hij uitsprak

Genadige en barmhartige God, in deze gezegende tijd komen we voor u in nood, ja op onze knieën.

Maar we komen nog meer met hoop, en met onze ogen opnieuw gericht op het perspectief van een sterkere eenheid in ons land – een eenheid van al onze burgers om het algemeen welzijn te bevorderen en de zegeningen van de vrijheid voor onszelf en ons nageslacht veilig te stellen.

Wij zijn een volk van vele rassen, geloofsovertuigingen en kleuren, nationale achtergronden, culturen en stijlen, nu veel talrijker en in een land dat veel uitgestrekter is dan toen Aartsbisschop John Carroll zijn gebed voor de inhuldiging van George Washington schreef 232 jaar geleden.

Aartsbisschop Carroll bad dat U, o Schepper van Alles, de president van deze Verenigde Staten zou bijstaan met uw Geest van ‘heilige raad en standvastigheid, dat zijn regering zou worden geleid in gerechtigheid en van groot nut zou zijn voor uw volk’.

Vandaag erkennen we onze vroegere mislukkingen om te leven volgens ons ideaal van gelijkheid, inclusie en vrijheid voor iedereen.

Toch zetten we ons nu resoluut nog meer in voor het vernieuwen van dit ideaal, voor de zorg voor elkaar in woord en daad, vooral voor de minst bedeelden onder ons, om zo een licht voor de wereld te worden.

Er is een die leeft kracht in ieder van ons en die zich wendt tot elkeen – een stuwkracht van de Geest om te koesteren en te zorgen en om anderen en vooral degenen die het meest in nood verkeren bij te staan. Zij heet liefde en de weg die zij wijst is om steeds meer van zichzelf te geven.

Vandaag de dag wordt het Amerikaans patriottisme genoemd; niet geboren uit macht en privilege, maar uit zorg voor het algemeen welzijn; zonder kwaadwilligheid naar wie dan ook, en met naastenliefde voor iedereen.

Voor onze nieuwe president smeken wij U om de wijsheid die Salomo zocht toen hij voor U knielde en bad om een begrijpend hart, zodat ik uw volk kan regeren en het verschil kan kennen tussen goed en kwaad.

We vertrouwen op de raad van de brief van Jacobus: “Als iemand van jullie van wijsheid houdt, moet hij die vragen aan God die aan iedereen groothartig geeft zonder voorbehoud en verwijt, en dan zal die aan jullie gegeven worden.”

Paus Fanciscus heeft ons eraan herinnerd hoe belangrijk het is om samen te dromen. “Op ons eentje,” schreef hij, “riskeren we luchtspiegelingen te zien, dingen die er niet zijn. Dromen, daarentegen, worden samen gebouwd.”

Wees bij ons, heilig Mysterie van de Liefde, nu we samen dromen.

Help ons onder leiding van onze nieuwe president de mensen van ons land te verzoenen, onze droom te herstellen en te investeren in vrede en gerechtigheid en de vreugde die overvloed is aan liefde.

Tot de heerlijkheid van uw naam voor altijd. Amen.

De oudste zoon van Joe Biden sterft

In 2015 ging pater O’Donovan voor in de begrafenismis van Beau Biden, de oudste zoon van de president, die op 46-jarige leeftijd stierf aan een hersentumor. Biden, die op dat moment vice-president van de VS was, vroeg hem om de preek te houden. “Joe, wat verschrikkelijk voor je”, zei de jezuïet die vervolgens in tranen uitbarstte. “Hij was het die mij troostte”, zei de priester later tegen de National Catholic Register.

Geboren in New York, besloot de O’Donovan na een studie in Frankrijk om in te treden in de jezuïetenorde. Hij is professor in de theologie en was van 1989 tot 2001 president van de Universiteit van Georgetown. Het was een periode van economische groei voor dit instituut en van toename van het aantal studenten afkomstig uit minderheidsgroeperingen. 

Kritiek op vluchtelingenbeleid

Na zijn inzet voor Georgetown gaf pater O’Donovan opnieuw les totdat hij in 2016 directeur werd van de Jesuit Refugee Service in de Verenigde Staten. Daar liet hij niet na om openlijk het migratiebeleid van Donald Trump te bekritiseren, in het bijzonder met zijn boek Blessed Are the Refugees: Beatitudes of Immigrant Children (2018). 

Joe Biden schreef het voorwoord van dit boek en vermeldde dat pater O’Donovan “mijn familie en mijzelf wijsheid en troost heeft gebracht. Ik zal hem altijd dankbaar zijn voor zijn aanwezigheid en zijn woorden tijdens de mis voor mijn zoon Beau.” 

In november 2020, een paar dagen na zijn verkiezing, nam Biden deel aan een virtuele inzamelingsactie georganiseerd door de Jesuit Refugee Service. Hij kondigde aan dat het zijn doel zou zijn om het aantal vluchtelingen toegelaten in de Verenigde Staten te verhogen van 15.000 naar 125.000 per jaar.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3
Afbeelding: Pater Leo O’Donovan neemt de Anne Frank Award in ontvangst van de Nederlandse ambassadeur Hendrik Jan Jurriaan Schuwer. Foto: Stephen Voss

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel