Paus Franciscus brengt hulde aan zijn spirituele vader

Paus Franciscus brengt hulde aan zijn spirituele vader

De paus heeft de geschriften van pater Miguel Fiorito sj gepresenteerd, een Argentijnse medebroeder die veel leerlingen had.

De paus heeft de geschriften van pater Miguel Fiorito sj gepresenteerd, een Argentijnse medebroeder die veel leerlingen had.

Paus Franciscus markeerde de 50e verjaardag van zijn priesterwijding op 13 december door zijn medebroeders-jezuïeten in het moederhuis in Rome, op te zoeken en hulde te brengen aan zijn geestelijke vader: Miguel Fiorito sj.

Tijdens zijn bezoek aan de curie presenteerde de paus een vijfdelige collectie van de geschriften van pater Miguel Ángel Fiorito SJ, die stierf in 2005. De collectie is gepubliceerd door La Civiltà Cattolica en bewerkt door pater José Luis Narvaja sj.

Een bron van troost voor ons die al vele jaren door zijn onderricht worden gevoed

De paus was tijdens zijn vorming een leerling van pater Fiorito en erkent in het voorwoord de invloed van de priester op zijn geestelijk leven en op de manier waarop hij spiritualiteit integreert in het apostolaat.

Miguel Fiorito sj, een bron van troost

Pater Fiorito was “een bron van troost voor ons die al vele jaren door zijn onderricht worden gevoed. Deze geschriften zullen de Kerk als geheel veel goed doen”, schreef paus Franciscus in het voorwoord.

Paus Franciscus begon zijn presentatie met een beschrijving van pater Fiorito als een “meester in de dialoog”, iemand die weinig sprak, maar die veel luisterde: “Hij kon goed luisteren en had een groot vermogen tot onderscheiding, wat een van de pijlers van dialoog is.“

Hij verstond de kunst om “de passie voor dialoog op te wekken

Pater Fiorito beoefende en onderwees “de dialoog tussen leraar en studenten, de dialoog met auteurs en teksten, met de geschiedenis, met God”.

Hij was filosofieprofessor, maar hij hield veel van spiritualiteit, zei de paus. “Hij was het die ons de weg van de onderscheiding heeft geleerd.” Hij verstond de kunst om “de passie voor dialoog op te wekken; de passie met jezelf, met anderen en met de Heer”.

Apotheker van de ziel

De geschriften van pater Fiorito “getuigen van een grote geestelijke genade”, zei paus Franciscus. Ze bieden “wijze woorden voor degenen die het niet weten, goed advies voor degenen die het nodig hebben, een correctie voor degenen die het mis hebben, troost voor degenen die verdrietig zijn en helpen het geduld niet te verliezen in troosteloosheid”.

Paus Franciscus beschreef de luisterstijl van pater Fiorito in detail: hoe deze studenten inspireerde om hem in vertrouwen te nemen en zijn advies te vragen. Hij gaf de voorkeur aan de houding om niet naar de ene of de andere kant te neigen, zei de paus, “zodat het de Schepper en Heer zelf is die communiceert met de persoon”.

Fiorito leek op een wijze apotheker van de ziel

De priester had een manier om “niet direct bij een kwestie betrokken” te raken en niet “de minste schaduw van partijdigheid” te wekken. “Hij luisterde zwijgend naar je”, zei paus Franciscus en in plaats van te spreken, “gaf hij je een stuk papier dat hij haalde uit zijn bibliotheek, die deed denken aan een apotheek. Fiorito leek op een wijze apotheker van de ziel.”

Uit die bibliotheek kwamen niet alleen remedies, maar “dingen van de Geest die op de juiste vraag hadden gewacht, op het diepe verlangen van iemand, die daar de discreet geformuleerde schat vond die hem zou leiden, die hij in kon oefenen met vrucht voor de toekomst”, zei paus Franciscus.

Leerlingen in de school van de Geestelijke Oefeningen

De paus benadrukte het geduld van zijn voormalige spirituele leidsman: “Met de koppigen, met de ‘stijfkoppen’, had hij veel geduld.”

De paus onderbrak vervolgens zijn voorbereide opmerkingen en sloot af met enkele persoonlijke herinneringen aan pater Fiorito. “Maestro Miguel Ángel Fiorito” vergelijkend met de boom die langs het water is geplant (een beeld uit psalm 1), zei de paus dat hij “leerde zich te schikken in de beperkte ruimte van zijn rol in het Colegio Máximo de San José en daar wortel te schieten vruchten en bloemen voort te brengen in de harten van ons die leerlingen waren in de school van de Geestelijke Oefeningen”.

“Ik hoop nu dat hij dankzij deze prachtige editie van zijn Geschriften, die van ongelooflijk hoge kwaliteit zijn, wortel zal schieten en bloemen en vruchten zal dragen in het leven van veel mensen die zich voeden met dezelfde genade die hij ontving en in staat was om op discrete wijze door te geven [door] de Geestelijke Oefeningen te geven en te becommentariëren.”

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel