Vijf vragen over de nieuwe zending van de jezuïeten

di 19 feb 2019
Automatische concepten 2

Paus Franciscus gaf de jezuïeten op 19 februari 2019 vier speerpunten voor hun wereldwijd pastoraat.

Paus Franciscus gaf de jezuïeten op 19 februari 2019 vier speerpunten voor hun wereldwijd pastoraat.

Lees hier over de vier apostolische speerpunten van de jezuïeten.

Wat is een apostolisch speerpunt?

Een “wereldwijd apostolisch speerpunt” is een “prioriteit voor verdere onderscheiding“. Het is een vaststelling dat onze gemeenschappelijk onderscheiding reeds bepaalde bewegingen van de Heilige Geest in de aandacht heeft gebracht die onze aandacht en onze middelen vragen.

Heeft de Sociëteit voorheen reeds een gelijkaardig initiatief ondernomen? Indien ja, wanneer?

In 2003 heeft pater generaal Hans Kolvenbach sj de “apostolische prioriteiten” bekendgemaakt. In dat document noemde hij als prioriteiten de zending in China en Afrika, het intellectueel apostolaat, de Romeinse huizen en het werk voor migranten en vluchtelingen.

Wat betekenen de wereldwijde apostolische speerpunten voor de huidige activiteiten en zendingen in onze provincies?

Pater generaal vraagt de jezuïeten en hun medewerkers om te focussen op de vraag hoe onze huidige en toekomstige activiteiten de apostolische speerpunten kunnen integreren en een antwoord kunnen bieden op de problemen uit de concrete wereld die erin vervat zijn.

Waar zullen we staan over 10 jaar? Hoe willen we dat de Sociëteit van Jezus er dan zal uitzien?

Deze brief van de Algemene Overste is een eerste stap. Het traject van de uitvoering gaat nu van start. Elke jezuïet, elke medewerker, elke gemeenschap, elke provincie en conferentie van provinciaals zal onderscheiden hoe deze apostolische speerpunten kunnen worden toegepast en waarheen Gods droom hen zal leiden.

Zullen de Apostolische speerpunten een grote impact hebben op de zending van de Sociëteit van Jezus?

De Apostolische speerpunten leggen “accenten” voor onze zending. Het is de bedoeling dat zij alle jezuïeten, en hun partners in de zending, ongeacht hun werkveld, oproepen en inspireren om te luisteren naar de Geest en ernaar te handelen. Gedurende dit hele proces en in de toekomst moeten we steeds opnieuw beseffen dat we helemaal afhankelijk zijn van God. Bijna 500 jaar geleden schreef Ignatius van Loyola in de Constituties:

“[812] 1. De Sociëteit is niet door mensen gesticht en het is niet door hen dat zij in stand gehouden kan worden en uit kan groeien, maar door de genade van de almachtige God en van onze Heer Jezus Christus.”

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel