Prioriteiten van jezuïeten (2003)

5 internationale prioriteiten voor de zending van de Sociëteit van Jezus

Lees verder
Prioriteiten

5 internationale prioriteiten voor de zending van de Sociëteit van Jezus

Op 1 januari 2003 stelde de Algemene Overste, pater Peter-Hans Kolvenbach, na een brede consultatie, een vijftal internationale prioriteiten vast. Op dit lijstje komen onderwijs en zielzorg verrassend genoeg niet voor. Niet dat ze zijn uitgesloten, maar waarschijnlijk wordt verondersteld dat ze bij jezuïeten vanzelf in het pakket zitten als een van de prioriteiten aandacht krijgt.

  1. Bouwen aan de jonge, vitale Kerk van Afrika, geworteld in de rijkdom van zeer verschillende culturen, in een wereld die Afrika op vele fronten marginaliseert.
  2. China. Sinds Franciscus Xaverius en Matteo Ricci is China al vier eeuwen voorwerp van aandacht en studie van de jezuïeten.
  3. Studie en reflectie. Niet alleen in de wetenschap, maar in al hun werk moeten jezuïeten blijven studeren en reflecteren, eventueel met de hulp van deskundigen van buiten.
  4. De internationale opleidingshuizen van de Sociëteit in Rome; deze bewijzen een grote dienst aan de Sociëteit en aan de kerk wereldwijd.
  5. Het werk met vluchtelingen en migranten, zoals in de Jesuit Refugee Service, het vluchtelingenwerk van de jezuïeten, verdient de steun van alle Provincies.