Jesuit Refugee Service

Inzet voor vluchtelingen

Lees verder
Jesuit Refugee Service Belgium 1

Inzet voor vluchtelingen

 

De Jesuit Refugee Service (JRS) is een katholieke NGO, werkzaam in een vijftigtal landen. Haar zending bestaat in het begeleiden, dienen en verdedigen van de rechten van vluchtelingen en van mensen die met dwang verplaatst zijn.

De JRS werkt op nationaal en regionaal niveau en heeft een Internationaal Bureau in Rome. Haar prioriteit is op te treden in situaties van hoogdringendheid en daar waar niemand anders komt. In het bijzonder werkt JRS voor de “vergeten” vluchtelingen. Hierbij sluit de JRS aan bij de sociale leer van de Kerk die de uitdrukking “de facto vluchtelingen” toepast op talrijke categorieën van mensen. In het bijzonder is JRS aanwezig :

 • in vluchtelingenkampen
 • bij asielzoekers in stedelijke gebieden
 • bij repatriëringen
 • in gesloten opvangcentra voor immigranten
 • bij mensen die op de vlucht zijn binnen de eigen landsgrenzen
 • bij de slachtoffers van burger- en internationale oorlogen.

JRS biedt een uitgebreid programma van rehabilitatie en van ondersteuningsactiviteiten aan. Jezuïeten, vrouwelijke religieuzen en leken werken samen en bieden talrijke  diensten aan  voor kinderen en volwassenen :

 • opvoeding en beroepsopleiding
 • pastoraal werk
 • juridisch advies
 • psycho-sociologische ondersteuning
 • informatie van het publiek, onderzoek en netwerking
 • verdediging van de rechten van de mens.

De oogmerken van de JRS zijn nauw verbonden met de zending van de Sociëteit van Jezus : werken voor de gerechtigheid van het Rijk van God, in dialoog met de andere culturen en godsdiensten. De JRS werd gesticht in 1980 door pater Pedro Arrupe sj, de toenmalige Algemene Overste van de jezuïeten. Van meet af aan stelde hij dat “er niet alleen nood is aan materiële hulp : de Sociëteit is in het bijzonder geroepen om menselijke, pedagogische en spirituele zorg aan te bieden”.

In Europa heeft JRS kantoren in België, Duitsland, Ierland, Italië, Malta, Portugal, Roemenië, Slovenië, Oekraïne en Groot-Brittannië.

Hoe kan u de JRS helpen?

JRS nodigt u graag uit om mee te werken, met uw mogelijkheden en beschikbaarheid. Uw tijd, uw gebed, uw talenten en giften kunnen meer teweeg brengen dan u vermoedt.

De JRS zoekt vrijwilligers en betaalde medewerkers. De jezuïeten, religieuzen en lekenmedewerkers worden geselecteerd in functie van hun persoonlijke en professionele kwaliteiten.  Uw giften worden ook met dank aanvaard.

Websites:

Documenten

 

In deze video legt Peter Balleis sj, internationaal directeur van de JRS uit wat JRS nu precies is en hoe het werkt.