Geestelijke begeleiding

Geestelijke begeleiding, een heel eigen vorm van begeleiding

Lees verder
Geestelijke begeleiding 2

Geestelijke begeleiding, een heel eigen vorm van begeleiding

Iemand die je helpt God te vinden

Je wordt langs je gelovige levensweg begeleid op veel verschillende manieren: door de grote kerkgemeenschap met haar leer, haar herders, haar liturgie en sacramenten; door de kleine geloofsgemeenschappen waartoe je behoort: gebeds- en actiegroepen, parochiale organisaties, verenigingen; door de mensen die je gegeven worden: familie, vrienden, collega’s; door de spirituele traditie waarbij je je aansluit, je studie, lectuur, etc. Nochtans kun je op een bepaald moment de behoefte voelen om in een gesprek van mens tot mens nog dieper en persoonlijker op je geestelijk leven in te gaan. Je gaat op zoek naar een vertrouwenspersoon, een “geestelijk begeleider”, man of vrouw, die je kan helpen de weg naar God te vinden.

Een tochtgenoot

Tijdens zijn pelgrimstochten vroeg Ignatius vaak raad aan allerlei geestelijke mensen. Hij begreep dat hij zelf nog onervaren was in de dingen van God. Hij had anderen nodig, die hem konden helpen onderscheid te maken tussen de stem van de Heer en alle andere stemmen die opklonken uit zijn nog verwarde innerlijk en uit de de duistere machten waarop hij geen greep had. Later zou hij zelf een meester in de onderscheiding van de geesten worden en een geestelijk raadsman voor anderen.

Gregory Brenninkmeijer sj over geestelijke begeleiding

Een geestelijk begeleider of begeleidster is een soort tochtgenoot, een gids, die ervaring heeft van de weg en je de weg kan wijzen – die je zélf moet gaan. Zo’n begeleider neemt immers nooit beslissingen in jouw plaats; hij neemt de verantwoordelijkheid voor je spirituele leven niet van je over, maar maakt je er zelf meer verantwoordelijk voor.

Gericht op de relatie met God

Geestelijke begeleiding is een heel eigen vorm van begeleiding. Anders dan bijvoorbeeld de psychologische begeleiding, die de ontplooiing van het ik wil bevorderen, is de geestelijke begeleiding gericht op de relatie met God. Geestelijke begeleiding is begeleiding van héél de mens – alles van het leven mag hier ter sprake komen – maar de invalshoek is altijd die van je relatie tot God. Ook de begeleider begeleidt vanuit zijn geloof in God. Geestelijke begeleiding is altijd een zaak tussen twee gelovige mensen, die samenkomen op grond van hun geloof.

Het gesprek tussen begeleide en begeleider is daarom een gesprek met zijn drieën: begeleide, begeleider en God. Een goede geestelijke begeleider probeert je gevoelig te maken voor Gods leiding in je leven. Hij laat “de Schepper in direct contact met zijn schepsel werken en het schepsel met zijn Schepper en Heer” (Geestelijke Oefeningen, 15). Hij wil je helpen ontdekken dat de eigenlijke geestelijke begeleider de Heer zelf is. Op een gegeven ogenblik gaan je ogen daarvoor open. Zoals de leerlingen uit Emmaüs in het evangelie van Lucas (24,13-35), herken je de Heer, die je vergezelt langs je levensweg.

Ben je op zoek naar een geestelijk begeleider, stuur dan een e-mail naar: platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net.