Advents- en 40-dagenretraite

Ignatiaans bidden biedt jaarlijks twee nieuwe digitale retraites aan. Een voor de 40-dagentijd en een voor de Adventstijd.

Lees verder
Ignatiaans bidden 2

Ignatiaans bidden biedt jaarlijks twee nieuwe digitale retraites aan. Een voor de 40-dagentijd en een voor de Adventstijd.

Deelnemers aan de retraite krijgen dagelijks een e-mail met daarin het gebedsmateriaal: een bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van de kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe bidden. Hiermee kunnen zij dagelijks wat tijd uittrekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus of in de trein…

De retraites worden geschreven door jezuïeten en zijn geënt op de ignatiaanse spiritualiteit en de Geestelijke Oefeningen.

Uitprinten

De website en de mails zijn zo gemaakt dat zij makkelijk leesbaar zijn op smartphones en tablets. Één druk op de knop volstaat om alles uit te printen.

Digitaal én fysiek

Deze website wil digitale en fysieke geloofswereld dichter bij elkaar brengen. Daarom worden de deelnemers uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dit kan via een digitaal gastenboek. Ook worden er op verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen uitwisselingsgroepjes georganiseerd waar mensen in levende lijve samen komen. Deelnemers kunnen ook zelf zo’n groepje vormen in hun parochie, gemeenschap, gebedsgroep, bijbelgroep. De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze aan.

Inschrijven

De retraite is gratis. Inschrijven doe je door je e-mailadres op te geven via de website www.ignatiaansbidden.org.