Gelofte van armoede

Afstand doen van persoonlijk vermogen

Lees verder
Armoede 2

Afstand doen van persoonlijk vermogen

Lees hier de tekst over de gelofte van armoede.

De vrijwillige religieuze armoede is een poging van zondige mensen om in een radicale navolging van de nederige en arme Christus te komen tot die vrijheid van alle ongeregelde gehechtheid welke vereist is om God en de medemens van harte en metterdaad lief te hebben.

Het grondbeginsel en fundament van onze armoede moeten we leggen in de liefde tot het Woord Gods, dat vlees geworden is en de kruisdood ondergaan heeft. Daarom moeten we in de Sociëteit een levensstijl aanhouden die zo ver mogelijk verwijderd is van elke zweem van hebzucht en zo nauw mogelijk bij de evangelische armoede aansluit, en die de eerste gezellen ervaren hebben als meer weldoend, zuiverder en meer geschikt om de mensen tot het goede te bewegen.

Onze armoede is een voorwaarde voor de geloofwaardigheid van ons apostolaat, als uitdrukking van ons totale vertrouwen op God en van onze onbaatzuchtigheid in de dienst van onze medemensen.  Zo getuigen we immers van de grenzeloze en vrij geschonken liefde van God, die ons zijn Zoon heeft gegeven inde volkomen ontlediging van de menswording en van het kruis.

Complementaire normen, nrs 157, 158 & 160