Gemeenschapsleven

Vrienden in de Heer

Lees verder
Gemeenschapsleven 2

Vrienden in de Heer

 

Jezuïeten leven als ‘vrienden in de Heer’

Normaliter wonen jezuïeten in een gemeenschap. Hoewel in het jezuïetenleven het gemeenschapsleven niet centraal staat, is er de laatste decennia een groeiend bewustzijn en een verlangen naar meer broederlijk leven. Ook de voorbije Algemene Congregaties hebben de medebroeders er steevast toe opgeroepen om hun “vrienden in de Heer” zijn ook structureel vorm te geven en zo te versterken.

Gemeenschapsleven

Dit kan uiteenlopende vormen aannemen. Maar steeds zijn er twee assen: gratuiteit (samen tafelen, bidden en vieren, uitwisselen, ontspannen…) en vorming (samen onderscheiden, een voordracht, een boek bespreken…).

  • Elke jezuïetengemeenschap houdt op regelmatige tijdstippen communauteitsvergaderingen.
  • Generatiegenoten komen regelmatig samen in zogenaamde dwarsverbanden.
  • De jongere jezuïeten van de Lage Landen ontmoeten elkaar jaarlijks in een  2 dagen durend winterforum en een zomerforum van een halve dag.