Jezuïet worden

Jezuïet worden

Wereldwijd treden jaarlijks een 400 jonge mannen toe tot de Sociëteit van Jezus. Meer dan honderd onder hen treden in in een Europese Provincie. Hun leeftijd variëert van 18 jaar tot ver in de dertig.

Ongeveer 3000 anderen (scholastieken genaamd) zijn in opleiding in de Sociëteit. In het voetspoor van Ignatius van Loyola, bereiden zij zich voor om zich ten volle ten dienste te kunnen stellen van God en zijn mensen binnen de Kerk en soms ook daarbuiten.

De Sociëteit van Jezus is een priesterlijke Orde. De meeste scholastieken bereiden zich voor om priester te worden. Sommigen voelen zich evenwel geroepen om als broeder deel te hebben aan de zending van de Sociëteit zonder de priesterwijding te ontvangen.

In onderstaande (Engelstalige) video leggen jonge mannen uit heel Europa waarom zij besloten om jezuïet te worden en wie Jezus is voor hen.

Roeping

Roeping

Geroepen zijn tot religieus leven in de Sociëteit van Jezus.

Vorming

Vorming

De vorming van kandidaat-priesters en broeders in de Sociëteit van Jezus.