Noviciaat

Eerste proeftijd

Lees verder
Heb ik heimwee naar de Loyolatocht?

Eerste proeftijd

“De echtheid van de roeping wordt tijdens het noviciaat nagegaan met behulp van een aantal zogenaamde experimenten. In de geest van de heilige Ignatius vormen die het specifieke element van het noviciaat. Ze moeten de novicen in situaties brengen waarin dezen kunnen tonen wat ze werkelijk waard zijn en in welke mate zij zich de geestelijke houding eigen maken die aan onze roeping eigen is. Er moet met voorzichtigheid en durf uitgekeken worden naar moderne vormen van experiment die in reële situaties aan dat doel beantwoorden.”

Complementaire normen nr. 46

  • Hieronder vind je een video-interview met Thierry Anne sj, de novicenmeester van de Franse jezuïeten.