Recensie: ‘Op weg met Ignatius’ van Arturo Sosa sj en Darío Menor

Recensie: ‘Op weg met Ignatius’ van Arturo Sosa sj en Darío Menor

In 'Op weg met Ignatius' nodigt Arturo Sosa sj de lezer uit Gods stem op een nieuwe manier in zijn of haar leven te ontdekken, en om zich in te zetten voor Gods scheppingsplan. 

In ‘Op weg met Ignatius’ nodigt Arturo Sosa sj de lezer uit Gods stem op een nieuwe manier in zijn of haar leven te ontdekken, en om zich in te zetten voor Gods scheppingsplan. 

In een tiental hoofdstukken komen in Op weg met Ignatius verschillende thema’s aan bod. Het boek is geschreven door journalist Darío Menor, die verschillende gesprekken voerde met Arturo Sosja, de algemene overste van de jezuïeten. In dit boek spreek hij over de wereld van vandaag, de Kerk en ook de Sociëteit van Jezus, met veel nadruk op de ‘Universele Apostolische Speerpunten’. Dit zijn de vier speerpunten waarop de jezuïeten hun apostolische activiteiten ijken: de weg naar God wijzen door Geestelijke Oefeningen en onderscheiding; hen nabij zijn die uitgesloten zijn van de maatschappij; op weg gaan met jongeren; samenwerken in de zorg voor ons ‘gemeenschappelijke huis’.

Darío Menor stelt scherpzinnige en prikkelende vragen en blijft dicht bij de realiteit. De antwoorden van Sosa zijn gedurfd, warm en ruimdenkend.

Rode draad in het boek

De rode draad door het boek is de bekering van Ignatius van Loyola, vanaf de dag waarop hij in Pamplona een verwonding opliep aan het been. Zijn weg van bekering waar hij, geleid door de Geest, op zoek ging naar Gods stem in hemzelf en naar zijn roeping. 

Het is een boek voor pelgrims op de weg van het christen-zijn in onze snel veranderende wereld. Aan het eind van elk hoofdstuk worden overwegingen en Bijbelteksten aangereikt waarover men individueel, in persoonlijk gebed, kan reflecteren. Vervolgens kan er uitwisseling plaatsvinden in een groep volgens de ignatiaanse methode van het ‘geestelijk gesprek’ of ‘luistergesprek’. 

Wandelen met de armen

Persoonlijk voelde ik me erg aangesproken door het hoofdstuk ‘Wandelen met de armen’. Wat verandert er in mijn blik op de armen en de vluchtelingen als ik naar de wereld kijk vanuit hun standpunt? Wat is het verhaal achter elke vluchteling? Wat zijn de omstandigheden die hem ertoe hebben gebracht deze reis te ondernemen waar hij zijn leven riskeerde? Wat zijn zijn talenten en dromen? Welk verdriet voelt hij bij het verlies van zijn identiteit en bij zijn behandeling hier? Blijf ik hem alsnog als de storende vreemdeling aankijken of herken ik in hem iets van mezelf?

Sosa ziet armoede en migratie niet als iets onoverkomelijks of toevalligs, maar veroorzaakt door de onrechtvaardige sociale en politieke structuren in de wereld. In die zin is het de ‘chronische ziekte van deze wereld’, een structurele zonde waartegen we ons moeten blijven verzetten.

Jesuit Refugee Service (JRS) is een van de speerpunten in het apostolisch werk van de jezuïeten. Sosa benadrukt het belang van onderwijs, van het ‘samen zijn met én niet alleen werken voor de vluchtelingen’, van integratie in onze maatschappij en van het ‘zichtbaar’ maken van de vluchtelingen. Het wegkijken van de aanwezigheid van zovele migranten in onze maatschappij geeft aanleiding tot een tweede vorm van uitbuiting in de vorm van mensenhandel, illegale arbeid en allerlei vormen van uitbuiting zoals huisjesmelkerij. De uitnodiging om onze ‘blik’ te decentreren en in de schoenen van de andere te treden is een paradigmashift waarin een echte ‘ontmoeting’ met de arme of vluchtelingen kan plaatsvinden waaruit we zelf ook heel veel kunnen leren en ontvangen. 

Reflecteren op bekering

Kortom, dit boek is een echte aanrader voor iedereen die individueel of gezamenlijk wil reflecteren op bekering in deze tijd. Het boek biedt inspiratie voor een bijeenkomst binnen de ignatiaanse familie, zoals bijvoorbeeld GCL, waar men in een luistergesprek kan groeien door te onderscheiden waar het op aan komt. Zoals zuster Jolanta Kafka in het voorwoord schrijft: “Diegene die onderscheidt is een persoon, maar het is ook de gemeenschap die groeit door de onderscheiding te beoefenen. We hebben zowel onderscheiding als de gemeenschap nodig.”

Ginette Van Bogaert

Lid van de GCL-stuurgroep in Vlaanderen

Bestel hier een exemplaar van het boek Op weg met Ignatius – Arturo Sosa sj in gesprek met Darío Menor.

In onderstaande video vertellen Marc Desmet sj, regionale overste van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten, en Ginette Van Bogaert, voorzitster van Gemeenschap Christelijk Leven in Vlaanderen, over het boek ‘Op weg met Ignatius’ van Arturo Sosa sj.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel