De 4 speerpunten van onze missie

 

Lees verder
De 4 speerpunten van onze missie

 

Paus Franciscus gaf de jezuïeten in 2019 vier speerpunten voor hun wereldwijd pastoraat. Die gelden voor de komende 10 jaar

Deze speerpunten zijn de vrucht van een gemeenschappelijke onderscheiding waaraan alle jezuïeten wereldwijd hebben deelgenomen. Het hele proces heeft twee jaar geduurd. De speerpunten zijn voorgelegd aan paus Franciscus. Hij heeft ermee gebeden en heeft ze daarna, op 19 februari 2019, teruggestuurd naar de algemene overste, pater Arturo Sosa sj, als een zending van de paus.

Het begin van dit hele proces gaat terug op de vraag van de 36ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus aan pater Sosa om de apostolische prioriteiten van 2003 te herzien.

De wereldwijde apostolische speerpunten

1. Het bevorderen van onderscheiding en van de Geestelijke Oefeningen.

Mensen helpen om Jezus te vinden en Hem te volgen.

2. Uitgesloten mensen nabij zijn.

Meegaan met de armen, de verworpenen en de mensen die geschonden zijn in hun waardigheid, in een zending van verzoening en gerechtigheid.

3. Zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis.

Inzet, met evangelische diepgang, voor de bescherming en hernieuwing van Gods schepping.

4. Op weg gaan met jongeren.

Jongeren begeleiden in het uitbouwen van een hoopvolle toekomst.

Meer weten over deze apostolische speerpunten? Lees het artikel: Vijf vragen over de nieuwe zending van de jezuïeten.

Op 15 februari 2019 waren er wereldwijd in totaal 15.536 jezuïeten.

  • Hieronder kan je algemene overste pater Arturo Sosa beluisteren over de 4 speerpunten (Spaans, met mogelijkheid van Engelse ondertitels)