Verder Kijken

Bidden met YouTube

Lees verder
Verder Kijken

Bidden met YouTube

Verder Kijken is een steeds groeiende verzameling YouTube-filmpjes. Het is kort, verrassend videomateriaal dat uitnodigt om de innerlijke ervaring te verkennen.

Geestelijke Oefeningen hebben een visuele dimensie. Ze nodigen uit om bijbelse taferelen met je inwendige ogen voor te stellen. Op die manier roept het Woord de beelden op die opgeslagen liggen in het eigen geheugen en kan het binnenkomen in diepste innerlijkheid van de mens.

Een plaats bij uitstek waar vandaag visueel materiaal wordt aangeboden is de videowebsite YouTube. Je vindt er de meest onverwachte en creatieve visuele producties, bijna altijd van puur profane makelij.

Een jarenlange ervaring als blogger heeft Nikolaas Sintobin sj doen ontdekken hoe je dergelijke YouTubes kan gebruiken als, vaak onvermoede, toegangspoort tot de innerlijkheid van de kijker.

Naast honderden filmpjes vind je er ook een methode om de video’s in te zetten in een tijd van gebed. Bijvoorbeeld met een groep studenten.

Waarom bidden met YouTube?

Nikolaas Sintobin sj heeft deze video’s in de afgelopen jaren verzameld en de gebedsmethode ontwikkeld. Over waarom het zinvol is YouTube-Filmpjes in te zetten in de gebedstijd zegt hij: “Een van de uitdagingen voor levensbeschouwelijke vorming vandaag is dat de meeste mensen vandaag weinig levensbeschouwelijke cultuur hebben. Het niveau van de innerlijkheid is nauwelijks verkend, laat staan ontwikkeld. Onze cultuur biedt een veelheid van rechtstreekse prikkels aan. Ze vermijdt om naar het diepere ervaringsniveau door te stoten. Daar vindt nochtans de religieuze ervaring plaats. Korte videoverhalen hebben hier een bijzonder potentieel.”

Enkele voorbeelden van video’s op www.verderkijken.org