Geloof en gerechtigheid

Het bevorderen van gerechtigheid als dienst van het geloof.

Lees verder
Geloof en gerechtigheid 1

Het bevorderen van gerechtigheid als dienst van het geloof.

Vandaag is de zending van de Sociëteit een priesterlijke dienst van het geloof : een apostolische taak die erop gericht is de mensen te helpen om zich open te stellen voor God en te leven volgens de eisen en de uitnodigingen van het Evangelie. Maar het bestaan volgens het Evangelie is een leven dat uitgezuiverd is van elk egoïsme en van alle zoeken naar persoonlijk voordeel, net zo goed als van  elke vorm van uitbuiting van de naaste …

Een dergelijke geestesingesteldheid wordt niet verworven door mensenkracht alleen; het is een vrucht van de Geest. Hij verandert de harten en vervult ze van barmhartigheid en van de kracht zelf van God die zijn rechtvaardigheid heeft getoond wanneer hij ons omgevormd heeft tot barmhartigheid terwijl we onrechtvaardig waren en door ons zijn vriendschap aan te bieden.  Zo begrepen, wordt duidelijk dat het bevorderen van de rechtvaardigheid integraal deel uitmaakt van de priesterlijke dienst van het geloof.

32ste Algemene Congregatie, nr 67

Van bij de stichting van de Sociëteit van Jezus gingen inzet voor geloof en inzet voor een betere wereld hand in hand. Dit is niet anders vandaag. Deze inzet kan de vorm aannemen van het daadwerkelijk werken met of voor kansarmen. Er wordt tevens onderzoek verricht rond thema’s die raken aan geloof en gerechtigheid. Ook in het vormingspakket dat wordt aangeboden aan leerlingen en studenten in onze colleges, studentenhuizen en in de universiteitspastoraal wordt plaats ingeruimd voor sociaal engagement en reflectie.

Hier een video over Tony Cornoedus sj en zijn werk als gevangenisaalmoezenier.

Lees meer over Geloof en gerechtigheid
Jesuit Refugee Service

Inzet voor vluchtelingen

UCSIA

Geloof, cultuur, rechtvaardigheid en interreligieuze dialoog