Hoe leven jezuïeten?

Een typische vorm van leven

Lees verder
Religieus leven

Een typische vorm van leven

Jezuïeten werken ín de wereld. Nochtans hebben zij van meet af aan ook een eigen vorm van religieus leven ontwikkeld die zich uit in de meest diverse aspecten van hun dagdagelijkse persoonlijk leven en gemeenschapsleven.

Lees meer over Hoe leven jezuïeten?
Geloftenleven van de jezuïet

Drie religieuze geloften en nog een vierde

Gemeenschapsleven

Vrienden in de Heer