Gelofte van gehoorzaamheid

Gehoorzamen om vrijer te worden

Lees verder
Gehoorzaamheid 2

Gehoorzamen om vrijer te worden

Lees hier de tekst van de gelofte van gehoorzaamheid.

1. De gelofte van gehoorzaamheid is altijd een daad van geloof en vrijheid, waarin de religieus de wil van God herkent en aanvaardt, zoals die hem geopenbaard wordt  door hem die het gezag heeft om te zenden in de naam van Christus. Maar zowel de overste die zendt als de onderdaan die gezonden wordt hebben beiden een grotere  zekerheid dat die zending werkelijk de wil van God is, indien een persoonlijk gesprek aan die zending vooraf is gegaan.

2. Bij het aanvaarden en vervullen van onze zending in een geest van gehoorzaamheid moeten wij trouw de praktijk van geestelijke onderscheiding beoefenen in haar apostolische, persoonlijke en communautaire vorm. Die staat centraal in onze werkwijze, want zij is afkomstig uit de Geestelijke Oefeningen en de Constituties. Zij krijgt vaste vorm en wint aan kracht door het gewetensonderzoek, door persoonlijk gebed en gesprek met de medebroeders in de communiteit, door volledige openheid van hart tegenover de oversten bij het geven van rekening van geweten. Dat alles maakt ons klaar om te gehoorzamen.

Complementaire normen, nr. 150