Dag in dag uit

Ignatiaans op de werkvloer

Lees verder
Dag in dag uit

Ignatiaans op de werkvloer

Ignatiaanse spiritualiteit in het beroepsleven

Wereldwijd vinden talloze mensen in de ignatiaanse spiritualiteit een geschikte toegangsweg om het evangelie te beleven in hun dagelijkse leven. Ook in hun beroepsleven.

In deze serie reflecteren mensen met de meest uiteenlopende beroepen en engagementen over hoe de ignatiaanse spiritualiteit hen helpt om hun christen-zijn te beleven, ook op de werkvloer.

 

Lees meer over Dag in dag uit
Studente

Ignatiaanse spiritualiteit en het studentenleven.

Wetenschapper

Vrouw, gezin en wetenschap, een leven vanuit de bron.

Arts

Onderscheiden te midden van angst.

Ambtenaar

Ignatiaans christelijk in een levensbeschouwelijk neutraal werkmilieu.

Leerkracht

Jezuïetenonderwijs, het verhaal van een leerkracht.

Politieagent

Ignatiaanse spiritualiteit en het werk als politieagent.

Pastoraal werkende

Ignatiaanse spiritualiteit in het leven van een pastoraal werkende.

Notaris

Werken als notaris en ignatiaanse spiritualiteit

Bankier

"Relaties zijn professioneel vruchtbaarder als je een beetje doet zoals Jezus."