Religieus leven

Religieus leven

In het leven van de jezuïeten staat de zending centraal. Jezuïeten werken ín de wereld. Nochtans hebben zij van meet af aan ook een eigen vorm van religieus leven ontwikkeld die zich uit in de meest diverse aspecten van hun dagdagelijkse persoonlijk leven en gemeenschapsleven.