Wetenschap en onderzoek

Intellectueel werk als bijdrage aan Gods scheppend werk

Lees verder
Wetenschap en onderzoek

Intellectueel werk als bijdrage aan Gods scheppend werk

Het onderzoek op het gebied van de filosofie en de theologie en alle andere wetenschappen en op ieder terrein van de menselijke beschaving is onontbeerlijk om onze zending vandaag te vervullen en de Kerk te helpen om de wereld van vandaag beter te begrijpen, zodat zij het Woord van het Heil op een meer aangepaste wijze kan aanreiken.

Complementaire normen, nr. 293

Vanaf de begindagen is het in de Sociëteit traditie geweest om intellectueel werk in hoog aan te slaan als een belangrijke bijdrage aan het scheppende werk van God en aan de erkenning van de legitieme autonomie van het menselijk handelen.

34ste Algemene Congregatie, nr. 394

Hier ziet en hoort u Nicolas Standaert sj over het belang van het wetenschappelijk onderzoek in de Sociëteit van Jezus.

Hier ziet u Guy Consolmagno sj over zijn werk als astronoom aan de pauselijke sterrenwacht in Castelgandolfo.

Lees meer over Wetenschap en onderzoek
Theologie

Jezuïeten in de theologie

Bollandisten

Het oudste wetenschappelijke genootschap van België

NIJS

Het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies.

Jesuitica

Historische boekencollectie

Ruusbroecgenootschap

Onderzoeksinstituut geschiedenis spiritualiteit Nederlanden

UCSIA

Samenwerking jezuïeten en Antwerpse universiteit