Wetenschap

Wetenschap

Het onderzoek op het gebied van de filosofie en de theologie en alle andere wetenschappen en op ieder terrein van de menselijke beschaving is onontbeerlijk om onze zending vandaag te vervullen en de Kerk te helpen om de wereld van vandaag beter te begrijpen, zodat zij het Woord van het Heil op een meer aangepaste wijze kan aanreiken.

Complementaire normen, nr. 293

 

Vanaf de begindagen is het in de Sociëteit traditie geweest om intellectueel werk in hoog aan te slaan als een belangrijke bijdrage aan het scheppende werk van God en aan de erkenning van de legitieme autonomie van het menselijk handelen.

34ste Algemene Congregatie, nr. 394

 

Hieronder ziet en hoort u Nicolas Standaert sj over het belang van het wetenschappelijk onderzoek in de Sociëteit van Jezus en Guy Consolmagno  sj over zijn werk als astronoom aan de pauselijke sterrenwacht in Castelgandolfo.