Wie we zijn

De jezuïeten zijn een wereldwijde Orde van mannelijke religieuzen in de Katholieke Kerk, gesticht door Ignatius van Loyola. Gezonden naar de grenzen, in het voetspoor van Jezus.

In memoriam

In memoriam

Elke overleden jezuïet is een verhaal: Nederlandse en Vlaamse overledenen 2015-2016