Jezuïetencolleges

 

Lees verder
Jezuïetencolleges 6

 

Ook al lag het niet in de oorspronkelijke bedoeling van Ignatius van Loyola om  scholen op te richten, toch duurde het niet lang na de stichting van de Sociëteit van Jezus vooraleer de jezuïeten op vraag van ouders scholen openden.

De eerste school werd gesticht in 1548 in Messina (Sicilië) en de Lage Landen volgde al snel met o.a.  in 1604 de stichting van het Sint-Jan-Berchmanscollege te Brussel. In 1599 werden de organisatie, de werking, het studieprogramma en de didactiek van de colleges vastgelegd in de ‘Ratio Studiorum’ of Studieregeling. Het ignatiaanse opvoedingsproject vindt zijn wortels in de ‘Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola in het dagelijkse leven’.

Jezuïetenonderwijs kent dus een lange en rijke traditie die de dialoog  met de lokale context en tijdsgeest niet uit de weg gaat. Die traditie wordt in de colleges van vandaag o.a. vertaald  in het streven naar hoogstaande kwaliteit van onderwijs in de context van de enorme kennis- en informatiestroom, het naar voren schuiven van de sociale dimensie in het curriculum, de centrale plaats die gegeven wordt aan reflectie en de ruimte die gecreëerd wordt om een dialoog rond zingeving en geloof tot stand te brengen. Daarenboven is het onderwijs de sector bij uitstek waar de samenwerking tussen jezuïeten en leken concrete gestalte krijgt.

Vlaanderen

Om de band tussen de Vlaamse Jezuïetenprovincie en de 7 Vlaamse jezuïetencolleges te garanderen en te structureren werd de v.z.w. Cebeco (Centraal Beleid Ignatiaans Onderwijs) opgericht. De afgevaardigd bestuurders van deze v.z.w. zijn de afgevaardigden van de Regionaal Overste voor onderwijs en het bestuur wordt gevormd door jezuïeten en niet-jezuïeten. De doelstelling van Cebeco is het Ignatiaanse opvoedingsproject in de jezuïetencolleges en de aangesloten scholen te bevorderen. Cebeco organiseert daarvoor vorming voor bestuurders en personeelsleden, een eigen pedagogische begeleidingsdienst en uitwisselingen tussen de colleges. Het vertegenwoordigt tevens de jezuïetencolleges in de bisdommen, in Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in het Europees netwerk van jezuïetencolleges (JECSE).​

Adressen

 

  • AALSTSint-Jozefscollege, Pontstraat 7 – 9300 Aalst,

tel.: 053.79.04.41, <arie.derijck@sjcaalst.be> website: www.sjcaalst.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Internaat

  • ANTWERPEN, Onze-Lieve-Vrouwcollege basisschool, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen (lagere school) – Frankrijklei 75-77 (kleuterschool)

tel.: 03.232.88.28, info@olvcsj.be website: olvcsj.be

  • ANTWERPEN, Onze-Lieve-Vrouwcollege plus, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen – Doornstraat 65, 2650 Edegem (algemeen secundair onderwijs)

tel.: 03.232.88.28, info@olvcplus.be website: olvcplus.be

  • BORGERHOUTXaveriuscollege, Collegelaan 36 – 2140 Borgerhout,

tel.: 02.235.88.32, <info@xaveriuscollege.be> website: www.xaco.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School

  • BRUSSELSint-Jan Berchmanscollege, Ursulinenstraat 4 – 1000 Brussel

tel.: 02.512.03.70, <Eddy Van de Velde> website: www.sint-jan-brussel.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool

  • BRUSSELJan van Ruusbroeccollege, Forumlaan 4 – 1020 Brussel (Laken)

tel.: 02.268.10.36, <info@ruusbroec.be> website: www.ruusbroec.be

Algemeen Secundair Onderwijs

  • GENTSint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 – 9000 Gent

tel.: 09.235.72.50, <info@sint-barbara.be> website: www.sint-barbara.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool – Internaat

  • TURNHOUTSint-Jozefscollege, Koningin Astridlaan 33 – 2300 Turnhout

tel.: 014.41.30.21, <alg.directeur@sjt.be> website: www.sjt.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool – Internaat

 

Nederland

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is het bestuur van alle zes voormalige Nederlandse jezuïetencolleges overgedragen aan lokale besturen. In de daarop volgende jaren zijn deze colleges door fusies met andere scholen van hun Ignatiaanse wortels losgeraakt, met uitzondering van het Stanislascollege te Delft, Pijnacker en Rijswijk, dat verbonden blijft met het netwerk van jezuïetenscholen in Europa dat werkt met de Ignatiaanse pedagogiek.

Het Stanislascollege kent zes locaties met elk een eigen locatiedirecteur, zoals hieronder aangegeven. Deze locaties bieden aan samen ca 5200 leerlingen alle mogelijke typen van middelbaar onderwijs.

Adresgegevens

Stanislascollege algemeen
Regiodirecteur: Drs. A.P.M. (Fons) Loogman
Regiomanager bedrijfsvoering : M.A. (Michael) Felderhoff
Westplantsoen 71 | 2613 GK Delft
Telefoon: 015 7506050
E-mail: scc@stanislascollege.nl 
Internet: www.stanislascollege.nl  

Stanislascollege Westplantsoen
Opleiding: havo | vwo | atheneum gymnasium gymnasium-plus
Rector: Mw. S. (Sonja) J. de Kreij-Reuvecamp
Adres: Westplantsoen 71 | 2613 GK Delft
Telefoon: 015 750 60 50
E-mail: scw@stanislascollege.nl 

Stanislascollege Krakeelpolderweg
Opleiding: vmbo bb | vmbo kb | vmbo gl/tl | lwoo
Directeur: Dhr. R. (Rowdy) Lagraauw  
Adres: Krakeelpolderweg 1 | 2613 NV Delft
Telefoon: 015 750 60 20
E-mail: sck@stanislascollege.nl 

Stanislascollege Dalton Delft mavo | havo
Directeur: A. A. J. (Lodewijk) Dijkgraaf
Adres: Reinier de Graafpad 1 | 2625 DT Delft
Telefoon: 015 750 60 40
E-mail: dalton@stanislascollege.nl 

Stanislascollege Pijnacker mavo | havo | vwo | atheneum gymnasium
Rector: dhr. Ir. J.W (Jan Willem) van Poortvliet
Adres: Sportlaan 3a | 2641 AZ Pijnacker
Telefoon: 015 750 60 30
E-mail: scp@stanislascollege.nl  

Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo
Directeur:  N. (Nelline) van Duijn
Adres: P.C. Boutenslaan 203 | 2283 EZ Rijswijk
Telefoon: 070 319 70 10
E-mail: rijswijk@stanislascollege.nl 

Stanislascollege Praktijkonderwijs
Directeur: J. (Han) van Beek
Adres: P.C. Boutenslaan 201 | 2283 EZ Rijswijk
Telefoon: 070 394 05 65
E-mail: pro@stanislascollege.nl

Het ignatiaanse onderwijs steunen

Centraal Beleid Colleges (CEBECO) vzw ondersteunt het onderwijs in de 7 Vlaamse jezuïetencolleges, in het bijzonder via het Hurtadofonds.

CEBECO vzw
Koninginnelaan 141
1030 Brussel

Bankrekening: 435-2271601-38
Ondernemingsnummer: 422 071 348

IBAN: BE24 4352 2716 0138

BIC: KREDBEBB

Indien u een legaat opneemt in uw testament, vermeldt u samen met naam van de vzw ook het ondernemingsnummer.

CEBECO vzw is actief in sectoren die niet in aanmerking komen voor een erkenning voor het afleveren van fiscale attesten

Contactpersoon

Pater Nikolaas Sintobin sj 

E-mail: nikolaas.sintobin@jesuits.net

Lees meer over Jezuïetencolleges
Pedagogiek, thematisch

Een thematisch overzicht van de ignatiaanse pedagogiek

Documenten

Naslagdocumenten ivm ignatiaanse pedagogie

Hurtadofonds

“Het is een plicht voor  ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden ons financieel te helpen in onze werken.” Alberto Hurtado sj (1901-1952)

Sociaal project

Sinds september 2003 organiseren de Vlaamse jezuïetencolleges verplichte sociale stages voor hun leerlingen.

Opvoedingsproject

Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen.