Jezuïetencolleges

 

Lees verder
Jezuïetencolleges 6

 

Ook al lag het niet in de oorspronkelijke bedoeling van Ignatius van Loyola om scholen op te richten, toch duurde het niet lang na de stichting van de Sociëteit van Jezus vooraleer de jezuïeten op vraag van ouders scholen openden.

De eerste school werd gesticht in 1548 in Messina (Sicilië) en de Lage Landen volgde al snel met o.a. in 1604 de stichting van het Sint-Jan-Berchmanscollege te Brussel. In 1599 werden de organisatie, de werking, het studieprogramma en de didactiek van de colleges vastgelegd in de ‘Ratio Studiorum’ of Studieregeling. Het ignatiaanse opvoedingsproject vindt zijn wortels in de ‘Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola in het dagelijkse leven’.

Jezuïetenonderwijs kent dus een lange en rijke traditie die de dialoog met de lokale context en tijdsgeest niet uit de weg gaat. Die traditie wordt in de colleges en ignatiaanse scholen van vandaag o.a. vertaald in het streven naar hoogstaande kwaliteit van onderwijs in de context van de enorme kennis- en informatiestroom, het naar voren schuiven van de sociale dimensie in het curriculum, de centrale plaats die gegeven wordt aan reflectie en de ruimte die gecreëerd wordt om een dialoog rond zingeving en geloof tot stand te brengen. Daarenboven is het onderwijs de sector bij uitstek waar de samenwerking tussen jezuïeten en leken concrete gestalte krijgt.

Vlaanderen

Om de band tussen de Vlaamse Jezuïetenprovincie en de Vlaamse jezuïetencolleges te garanderen en te structureren werd de v.z.w. Cebeco (Centraal Beleid Ignatiaans Onderwijs) opgericht. De afgevaardigd bestuurders van deze v.z.w. zijn de afgevaardigden van de Regionaal Overste voor onderwijs en het bestuur wordt gevormd door jezuïeten en niet-jezuïeten. De doelstelling van Cebeco is het Ignatiaanse opvoedingsproject in de jezuïetencolleges en de aangesloten scholen (ignatiaanse scholen) te bevorderen. Cebeco organiseert daarvoor vorming voor bestuurders en personeelsleden, een eigen pedagogische begeleidingsdienst en uitwisselingen tussen de colleges. Het vertegenwoordigt tevens de jezuïetencolleges en de ignatiaanse scholen in de bisdommen, in Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in het Europees netwerk van jezuïetencolleges en ignatiaanse scholen (JECSE).

Adressen

 

REGIO AALST

 • AALSTSint-Jozefscollege, Pontstraat 7 – 9300 Aalst,

tel.: 053 79 04 41, website: www.sjcaalst.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Internaat

 • AALSTSint-Jozefscollege, Pontstraat 18 – 9300 Aalst,

tel.: 053 60 58 67, website:  https://bsp.sjcaalst.be 

Basisschool

 • AALSTSint-Jozefscollege, Capucienenlaan 95 – 9300 Aalst,

tel.: 053 21 38 84, website: https://lsc.sjcaalst.be

Lagere school

 • AALSTSint-Jozefscollege, Eikstraat 2 – 9300 Aalst,

tel.: 053 77 70 49, website: https://bse@sjcaalst.be

Basisschool

 • AALSTDe Tuimeldoos, Eikstraat 2 – 9300 Aalst,

tel.: 0489 31 37 19

Kinderopvang

 • AALSTDe Zonneroos, Botermelkstraat 201 – 9300 Aalst,

tel.: 053 38 28 20, website: https://www.zonneroos.be 

Buitengewoon Basisonderwijs

 • AALSTLevensvreugde,  Botermelkstraat 201 – 9300 Aalst,

tel.: 053 38 28 28, website: https://www.busonder.be 

Buitengewoon Secundair Onderwijs

 • ERPESint-Martinusschool, Botermelkstraat 74 – 9420 Erpe,

tel.: 053 80 20 60, website: https://www.sint-martinusschool.be 

Basisschool

 • HEKELGEMSint-Vincentiusschool, Bellestraat 4 – 1790 Hekelgem,

tel.: 053 66 36 90, website: https://www.vincentiusschool.be 

Basisschool

 • HERDERSEMVrije School Herdersem, Alfons De Cockstraat 10A– 9310 Herdersem,

tel.: 053 77 39 40, website: https://www.vsherdersem.be  

Basisschool

 • BURSTSint-Franciscusschool, Burstdorp 1 – 9420 Burst,

tel.: 053 62 61 78, website: https://stfranciscusschool.be  

Basisschool

 • ERONDEGEMSint-Franciscusschool, Kapelhofstraat 6 – 9420 Erondegem,

tel.: 053 80 85 10, website: https://www.sferondegem.be  

Basisschool

REGIO ANTWERPEN

 • ANTWERPEN, Onze-Lieve-Vrouwcollege basisschool, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen (lagere school) – Frankrijklei 75-77 (kleuterschool), tel.: 03 232 88 28, website: olvcsj.be

Basisschool

 • ANTWERPEN, Onze-Lieve-Vrouwcollege plus, Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen – tel.: 03 232 88 28, website: olvcplus.be

Algemeen Secundair Onderwijs

 • BORGERHOUTXaveriuscollege, Collegelaan 36 – 2140 Borgerhout, tel.: 02 235 88 32, website: www.xaco.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School

REGIO BRUSSEL

 • BRUSSELSint-Jan Berchmanscollege, Ursulinenstraat 4 – 1000 Brussel

tel.: 02 512 03 70, website: www.sint-jan-brussel.be

Algemeen Secundair Onderwijs 

 • BRUSSELSint-Jan-Berchmanscollege, Nieuwland 75 – 1000 Brussel

tel.: 02 512 32 81, website: https://sjbbrussel.be  

Basisschool

 • LAKENJan van Ruusbroeckollege, Forumlaan 4 – 1020 Laken

tel.: 02 268 10 36, website: www.ruusbroec.be

Algemeen Secundair Onderwijs

 • MOLENBEEKEgied Van Broeckhovenschool, Edmond Bonehillstraat 116 – 1080 Molenbeek

tel.: 02 670 13 12, website: https://egiedvanbroeckhovenschool.be 

Secundair Onderwijs: domeinschool STEM en Maatschappij & Welzijn

 • GRIMBERGENVBS De Ankering, Heienbeekstraat 26 – 1850 Grimbergen

tel.: 02 251 71 00, website: https://vbs-deankering.be  

Basisschool

 • WEMMELVBS Mater Dei, Zalighedenlaan 16  – 1780 Wemmel

tel.: 02 461 39 56, website: https://materdeiwemmel.com 

Basisschool

 • SINT-AGATHA-BERCHEMAL-JO Scholen, Bloemkwekersstraat 128 – 1082 Sint-Agatha-Berchem

tel.: 02 465 86 71, website: https://al-jo.com 

Basisschool

 • HUMBEEKVBS De Cirkel, Dorpsstraat 24 – 1851 Humbeek

tel.: 02 269 39 41, website: https://vbs-decirkel.be 

Basisschool

 • MEISESinte-Maartenschool, Limbosweg 13 – 1860 Meise

tel.: 02 269 49 15, website: https://sinte-maartenschool.be 

Basisschool

 • GRIMBERGENVBS Prinsenhof, Prinsenstraat 17 – 1850 Grimbergen

tel.: 02 270 94 80, website: https://vbs-prinsenhof.be 

Basisschool

 • WEMMELVBS Sint-Jozef, Kaasmarkt 38 – 1780 Wemmel

tel.: 02 460 11 65, website: https://stjozefwemmel.be 

Basisschool

 • STROMBEEK-BEVERSint-Jozefsschool, Sint-Amandsplein 31 – 1853 Strombeek-Bever

tel.: 02 267 16 85, website: https://sint-jozefsschool.be 

Basisschool

REGIO GENT

 • GENTSint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 – 9000 Gent

tel.: 09 235 72 50, website: www.sint-barbara.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool – Internaat

REGIO TURNHOUT

 • TURNHOUTSint-Jozefcollege, Koningin Astridlaan 33 – 2300 Turnhout

tel.: 014 41 30 21, website: www.sjt.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Internaat

 • TURNHOUTSint-Jozefscollege, Beekstraat 3 – 2300 Turnhout

tel.: 014 41 89 11, website: https://sjt-kleuter.be  

Kleuterschool

 • TURNHOUTSint-Jozefcollege, Pieter De Nefstraat 4 – 2300 Turnhout

tel.: 014 41 17 02, website: https://sjt-lager.be  

Lagere school 

 • TURNHOUTSint-Jozefcollege, Oude Beersebaan 35 – 2300 Turnhout

tel.: 014 41 24 84, website: https://sjt-bsa.be  

Basisschool 

TURNHOUTHIVSET, Herentalsstraat 70 – 2300 Turnhout

tel.: 04 47 13 20, website: https://hivset.be 

Secundair Onderwijs en HBO5: domeinschool Maatschappij & Welzijn

Nederland

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw is het bestuur van alle zes voormalige Nederlandse jezuïetencolleges overgedragen aan lokale besturen. In de daaropvolgende jaren zijn deze colleges door fusies met andere scholen van hun Ignatiaanse wortels losgeraakt, met uitzondering van het Stanislascollege te Delft, Pijnacker en Rijswijk, dat verbonden blijft met het netwerk van jezuïetenscholen in Europa dat werkt met de Ignatiaanse pedagogiek.

Het Stanislascollege kent zes locaties met elk een eigen locatiedirecteur, zoals hieronder aangegeven. Deze locaties bieden aan samen ca. 5200 leerlingen alle mogelijke typen van middelbaar onderwijs.

Adresgegevens

Stanislascollege algemeen
Westplantsoen 71 | 2613 GK Delft
Telefoon: 015 7506050
Website: www.stanislascollege.nl  

Stanislascollege Westplantsoen
Opleiding: havo | vwo | atheneum gymnasium gymnasium-plus
Adres: Westplantsoen 71 | 2613 GK Delft
Telefoon: 015 750 60 50

Stanislascollege Krakeelpolderweg
Opleiding: vmbo bb | vmbo kb | vmbo gl/tl | lwoo
Adres: Krakeelpolderweg 1 | 2613 NV Delft
Telefoon: 015 750 60 20

Stanislascollege Dalton Delft mavo | havo
Adres: Reinier de Graafpad 1 | 2625 DT Delft
Telefoon: 015 750 60 40
E-mail: dalton@stanislascollege.nl 

Stanislascollege Pijnacker mavo | havo | vwo | atheneum gymnasium
Adres: Sportlaan 3a | 2641 AZ Pijnacker
Telefoon: 015 750 60 30

Stanislascollege Beweeg vmbo/mavo
Adres: P.C. Boutenslaan 203 | 2283 EZ Rijswijk
Telefoon: 070 319 70 10

Stanislascollege Praktijkonderwijs
Adres: P.C. Boutenslaan 201 | 2283 EZ Rijswijk
Telefoon: 070 394 05 65

Het ignatiaanse onderwijs steunen

Centraal Beleid Colleges (CEBECO) v.z.w. ondersteunt het onderwijs in de 7 Vlaamse jezuïetencolleges, in het bijzonder via het Hurtadofonds.

CEBECO v.z.w.
Koninginnelaan 141
1030 Brussel

Bankrekening: 435-2271601-38
Ondernemingsnummer: 422 071 348

IBAN: BE24 4352 2716 0138

BIC: KREDBEBB

Indien u een legaat opneemt in uw testament, vermeldt u samen met naam van de vzw ook het ondernemingsnummer.

CEBECO v.z.w. is actief in sectoren die niet in aanmerking komen voor een erkenning voor het afleveren van fiscale attesten.

Contactpersoon

Pater Nikolaas Sintobin sj

E-mail: nikolaas.sintobin@jesuits.net

 

Lees meer over Jezuïetencolleges
Pedagogiek, thematisch

Een thematisch overzicht van de ignatiaanse pedagogiek

Documenten

Naslagdocumenten ivm ignatiaanse pedagogie

Hurtadofonds

“Het is een plicht voor  ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden ons financieel te helpen in onze werken.” Alberto Hurtado sj (1901-1952)

Sociaal project

Sinds september 2003 organiseren de Vlaamse jezuïetencolleges verplichte sociale stages voor hun leerlingen.

Opvoedingsproject

Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen.