Vorming

Vorming

Hieronder vind je het normale verloop van de vorming tot priester in de Sociëteit van Jezus. Aan de broeder-jezuïet wordt een gelijkaardige vorming geboden, ook al kunnen de filosofie- en theologiestudies minder uitgebreid zijn.

De vorming streeft ernaar om van elke jezuïet een evenwichtig apostolisch man te maken, bereid tot welke dienst dan ook voor de opbouw van het Rijk van God.

 

Vormingstraject van een jezuïet

Noviciaat:  2 jaar

Intense proeftijd in de noviciaats-gemeenschap van Birmingham (GB) : Is het wel iets voor mij?

Lees meer            

Eerste geloften

waardoor je je definitief en voor je hele leven verbindt. 

Lees meer

Filosofiestudies: 2 jaar  

Op universitair niveau, normaliter in het buitenland (Parijs, München …). 

Lees meer

Regentie: 2 jaar  

Voltijdse apostolische stage, indien mogelijk in een typisch jezuïetenwerk. 

Lees meer

Theologiestudies : 5 jaar  

Op universitair niveau, normaliter in het buitenland (Parijs, Madrid, Rome, Londen …)

Lees meer

Wijding    

Lees meer

Apostolaat en/of bijkomende studies : 5 tot 6 jaar 

Lees meer

Tertiaat, het derde noviciaatjaar: 1 jaar   

Lees meer

Laatste geloften    

Lees meer